x !
Archived Curricula Guide 2011–2012
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
TRSUPK1 Finnish Language Structure 2 ECTS
Organised by
Translation Studies (Finnish)
Preceding studies
Recommended:

General description

Pakollinen.

Learning outcomes

Opintojakson tavoitteena on harjaannuttaa opiskelija tarkastelemaan suomen kielen rakennetta ja sen erityispiirteitä suhteessa muihin, erityisesti indoeurooppalaisiin kieliin. Tavoitteena on myös kerrata ja syventää kieliopilliseen kuvaukseen liittyviä suomenkielisiä käsitteitä ja vahvistaa siten opiskelijan valmiuksia kuvata suomen kielen rakenteeseen liittyviä ilmiöitä.

Contents

Kurssilla ja opintojaksoon liittyvässä kirjallisuudessa käsitellään suomen kielen äänne- ja muoto-oppia, lauseoppia, semantiikkaa ja pragmatiikkaa. Kurssilla tarkastellaan myös suomen kielen historiaa ja variaatiota sekä puhutun kielen rakennetta.

Teaching methods

Teaching method Contact Online
Lectures
Exercises

Modes of study

Evaluation and evaluation criteria

Numeric 1-5.
Tentin perusteella.

Recommended year of study

1. year spring

Study materials

Lisäksi artikkeleita. Ikola, Nykysuomen opas. 2001; Hakulinen ym., Iso suomen kielioppi. 2004; Leino, Suomen kielioppi. 1997.

Belongs to following study modules

School of Language, Translation and Literary Studies
Finnish as an A-language (Translation Studies (Finnish))
School of Language, Translation and Literary Studies
Finnish as an A-language (Translation Studies (Finnish))
School of Language, Translation and Literary Studies
2011–2012
Teaching
Archived Teaching Schedule. Please refer to current Teaching Shedule.
School of Language, Translation and Literary Studies