x !
Archived Curricula Guide 2011–2012
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
TRSUPK0 Finnish as the Translator's Working Language 2 ECTS
Organised by
Translation Studies (Finnish)

Teaching methods

Teaching method Contact Online
Lectures
Independent work

Luentokurssin vaihtoehtona on kirjallisuuteen perustuva tentti.

Modes of study

Evaluation and evaluation criteria

Pass/fail.
Hyväksymismerkintä tentin perusteella.

Recommended year of study

1. year autumn

Study materials

Artikkeleita (lista ilmoitetaan opetuksen yhteydessä).

Belongs to following study modules

School of Language, Translation and Literary Studies
Finnish as an A-language (Translation Studies (Finnish))
School of Language, Translation and Literary Studies
School of Language, Translation and Literary Studies
Finnish as an A-language (Translation Studies (Finnish))
2011–2012
Teaching
Archived Teaching Schedule. Please refer to current Teaching Shedule.
School of Language, Translation and Literary Studies