x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SLAFS4 Tieteellisen tekstin tuottaminen 2–4 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija kykenee kirjoittamaan tieteellistä tekstiä venäjän kielellä.

Sisältö

Tieteellisen kirjoitustyylin kehittäminen. Seminaari- ja pro gradu -töiden kielen ja tyylin analysointi ja kehittäminen.

Opetuskieli

venäjä

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Pakolliset opinnot (Venäjän kieli ja kulttuuri)
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Johtamiskorkeakoulu
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö