x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SLAFS3 Käännös venäjästä suomeen 3 op
Vastuutaho
Venäjän kieli ja kulttuuri
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Osaamistavoitteet

Saavuttaa erittäin hyvä valmius kääntää eri aloja ja tyylejä edustavia venäjänkielisiä tekstejä korrektille suomen kielelle.

Sisältö

Mediatekstien käännösharjoitukset ajankohtaisista yhteiskuntapoliittisista ja kulttuuriin liittyvistä aiheista.

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Pakolliset opinnot (Venäjän kieli ja kulttuuri)
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö