x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SLAFA9 Venäjän yhteiskunta 5 op
Vastuutaho
Venäjän kieli ja kulttuuri
Edeltävät opinnot
Perusopinnot

Osaamistavoitteet

Venäjän nyky-yhteiskunnan ja historian tunteminen.

Sisältö

Tutustutaan Venäjän yhteiskunnan eri instituutioihin.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Ryhmätyöskentely

Tehdään myös ekskursioita.

Opetuskieli

venäjä

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi

Numerolla 1-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Jos opintojaksoa ei suorita integroidussa kieliharjoittelussa, sovitaan sen suorittamisesta erikseen professorin kanssa.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieliharjoittelu Venäjällä (Venäjän kieli ja kulttuuri)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö