x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SLAFA8 Kielitaito 5 op
Vastuutaho
Venäjän kieli ja kulttuuri
Edeltävät opinnot
Perusopinnot

Osaamistavoitteet

Venäjän kielen kirjallisen ja suullisen kielitaidon syventäminen.

Sisältö

Tutustutaan Venäjän nyky-yhteiskuntaan ja hyödynnetään tätä tietoutta suullisissa ja kirjallisissa harjoituksissa.

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi

Numerolla 1-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden kevät

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieliharjoittelu Venäjällä (Venäjän kieli ja kulttuuri)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö