x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SLAFP3 Sanasto- ja rakenneharjoitukset 2 op

Osaamistavoitteet

Omaksua venäjän keskeinen sanavarasto ja oppia käyttämään tavallisimpia rakenteita.

Sisältö

Harjoitellaan venäjän kielioppia ja keskeistä sanastoa suomenkielistä pohjamateriaalia käyttäen.

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi ja arviointiperusteet

Hyväksytty/hylätty.
Loppukokeen perusteella

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy
1. vuoden kevät

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Perusopinnot (Venäjän kieli ja kulttuuri)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö