x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SLAFT1 Puhevalmiusharjoitukset 2 op

Osaamistavoitteet

Kartuttaa ja aktivoida venäjän kielen sanastoa sekä kehittää puheen ymmärtämistä.

Sisältö

Arkipäivän puhetilanteiden harjoittelu, sanavaraston laajentaminen, nopean reagointivalmiuden harjoittelu erilaisissa puhetilanteissa.

Opetuskieli

venäjä

Vaadittavat opintosuoritukset

Keskusteluharjoitukset opettajan johdolla ja pienryhmissä.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Tuntityöskentelyn perusteella.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Täydennysopinnot (Venäjän kieli ja kulttuuri)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö