x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
GERFA10 Saksankielinen nykykirjallisuus 5 op
Vastuutaho
Saksan kieli ja kulttuuri
Vastuuhenkilö
Withold Bonner

Osaamistavoitteet

Perehtyminen sodanjälkeisten kaunokirjallisten tekstien tulkintaan.

Sisältö

Vuoden 1945 jälkeisen saksankielisen kirjallisuuden tarkastelua erilaisten kirjallisuustieteen menetelmien avulla.

Vaadittavat opintosuoritukset

Valikoitujen teosten lukeminen, itsenäisiä kirjallisia tulkintoja. Vaihtoehtoisesti kirjatentti.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Kotitehtävät tai kirjallinen tentti.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Krauss, H. – Erb, A. (toim.), Vom Nullpunkt zur Wende. Deutschsprachige Literatur nach 1945. Uusin painos; Vogt, Jochen, Aspekte erzählender Prosa. Uusin painos.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kirjallisuus ja kulttuuri (Saksan kieli ja kulttuuri)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö