x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
GERFA9 Saksalaisen kielialueen kulttuuritietous 3 op
Vastuutaho
Saksan kieli ja kulttuuri
Vastuuhenkilö
Withold Bonner

Osaamistavoitteet

Saksankielisten maiden kulttuurihistorian eri vaiheiden tuntemus.

Sisältö

Katsaus saksankielisen alueen kulttuurihistorian vaiheisiin keskiajasta nykyaikaan.

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Essee ja esitelmä tai kirjatentti.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Parry, Christoph, Menschen, Werke, Epochen. Eine Einführung in die deutsche Kulturgeschichte. 1993; Maurer, Michael, Kulturgeschichte. 2008.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kirjallisuus ja kulttuuri (Saksan kieli ja kulttuuri)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö