x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
GERFA8 Semantiikka ja pragmatiikka 3 op
Vastuutaho
Saksan kieli ja kulttuuri
Vastuuhenkilö
Olli Salminen

Osaamistavoitteet

Perehtyminen kielellisiin merkitysteorioihin.

Sisältö

Semiotiikan perusteet, kielellisen merkin käsite, keskeiset merkitysteoriat; sana-, lause- ja tekstisemantiikan, puheaktiteorian sekä pragmatiikan perusteet. Painopistealueena sanasemantiikka, mm. komponenttianalyysi ja sanakenttäteoria.

Vaadittavat opintosuoritukset

Luennot, kotitehtävät, kirjallinen loppukoe. Vaihtoehtoisesti kirjatentti. Suorituskieli suomi ja/tai saksa.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Luennoille osallistuminen, kotitehtävät sekä loppukoe. Vaihtoehtoisesti kirjatentti.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Schwarz, M. – Chur, J., Semantik. Ein Arbeitsbuch. 1996; Meibauer, J., Pragmatik. Einführungen. 1999; Linke, A. – Nussbaumer, M. – Portmann, P., Studienbuch Linguistik. 1994.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kielitieto (Saksan kieli ja kulttuuri)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö