x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
GERFA7 Saksan kielen historia 2 op
Vastuutaho
Saksan kieli ja kulttuuri
Vastuuhenkilö
Maritta Moisio

Osaamistavoitteet

Saksan kielen keskeisten kehitysvaiheiden tuntemus, kielen muuttumisen ymmärtäminen ja muuttumiseen vaikuttavien tekijöiden tuntemus.

Sisältö

Kielen muuttumisen yleisiä piirteitä (miten ja miksi kielet muuttuvat), saksan kielen keskeiset kehitysvaiheet indoeurooppalaisesta kantakielestä nykysaksaan.

Vaadittavat opintosuoritukset

Luennot, harjoitukset sekä kirjallinen loppukuulustelu suomeksi tai saksaksi. Vaihtoehtoisesti kirjatentti.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Luennoille osallistuminen, harjoitustyöt ja loppukuulustelu tai kirjatentti.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Stedje, A., Deutsche Sprache gestern und heute. 1989.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kielitieto (Saksan kieli ja kulttuuri)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö