x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
GERFA2 Kirjalliset harjoitukset III 3 op
Vastuutaho
Saksan kieli ja kulttuuri
Vastuuhenkilö
Dieter Schaffrath
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Osaamistavoitteet

Kyky tuottaa erityisesti tieteellisiä tekstejä; harjaantuminen luovaan kirjoittamiseen.

Sisältö

Tieteelliset tekstilajit ja luova kirjoittaminen. Tekstilingvistiikan ja stilistiikan peruskäsitteet.

Vaadittavat opintosuoritukset

6-8 tekstin laatiminen kotitehtävinä, 2 kirjallista tenttiä.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Kotitehtävät ja tentit.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kielitaito (Saksan kieli ja kulttuuri)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö