x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
GERFA1 Sanastoharjoitukset 2 op
Vastuutaho
Saksan kieli ja kulttuuri
Vastuuhenkilö
Olli Salminen
Osallistumisoikeus opintojaksolle:
  • Pääaineopiskelijoilla
  • Sivuaineopiskelijoilla

Osaamistavoitteet

Reseptiivisen ja produktiivisen sanastollis-rakenteellisen kompetenssin kehittäminen.

Sisältö

Fraseologia, varsinkin idiomit ja funktioverbilausekkeet; kollokaatiot, saksan sanaston erityisvaikeudet.

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Osallistuminen kurssityöskentelyyn ja loppukoe.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Helbig, G. – Buscha, J., Übungsgrammatik Deutsch. 2001; Schade, G., Einführung in die deutsche Sprache der Wissenschaften. 2002; Korhonen, J., Alles im Griff. 2001.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kielitaito (Saksan kieli ja kulttuuri)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö