x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
GERFP6 Johdatus oppiaineen "Saksan kieli ja kulttuuri" opiskeluun 3 op
Vastuutaho
Saksan kieli ja kulttuuri
Vastuuhenkilö
Ewald Reuter

Osaamistavoitteet

Perehtyminen kansainvälisen germanistiikan keskeisiin osa-alueisiin ja menetelmiin.

Sisältö

Saksan kieli ja kulttuuri -oppiaineen keskeiset osa-alueet (kielihistoria, kirjallisuustiede, kielitiede, saksan kielen opetus) ja menetelmät; tieteellisen työskentelyn perustiedot; tutkimuksen, opetuksen ja työelämän haasteiden vuorovaikutus.

Vaadittavat opintosuoritukset

Powerpoint-esitys, kotitehtävät, omarahoitteinen opintomatka Helsinkiin, itseopiskelu.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Osallistuminen kurssityöskentelyyn ja kotitehtävät.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Muut (Saksan kieli ja kulttuuri)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö