x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
GERFP5 Kielioppi I 4 op

Osaamistavoitteet

Saksan kielen keskeisten morfologisten rakenteiden hallinta ja sanaluokkien tuntemus sekä kieliopillisen tiedon ymmärtäminen osaksi kielitietoa ja kielen hallintaa.

Sisältö

Kielioppi käsitteenä, kieliopin eri osa-alueet, sanaluokat (verbi, substantiivi, adjektiivi, lukusana, pronomini ja taipumattomat sanaluokat), niiden yleiset tunnuspiirteet, taivutus ja käyttö.

Vaadittavat opintosuoritukset

Harjoitustyöt, kirjallinen loppukoe saksaksi tai suomeksi. Vaihtoehtoisesti kirjatentti saksaksi tai suomeksi.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Kirjallinen tentti.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Piitulainen, M-L. – Lehmus, U. – Sarkola, I., Saksan kielioppi. 2006; Helbig, G. – Buscha, J., Leitfaden der deutschen Grammatik, s. 1-218. 2001.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kielitieto (Saksan kieli ja kulttuuri)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö