x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
GERFP4 Käännösharjoitukset suomesta saksaan I 2 op
Vastuutaho
Saksan kieli ja kulttuuri
Osallistumisoikeus opintojaksolle:
  • Pääaineopiskelijoilla
  • Sivuaineopiskelijoilla

Osaamistavoitteet

Harjaantuminen kieliopillisesti, leksikaalisesti ja tyylillisesti/tekstilingvistisesti adekvaattien käännösten tekemiseen.

Sisältö

Erityisesti lehtiartikkelien ja asiatekstien kääntäminen ja analysointi.

Vaadittavat opintosuoritukset

Kotona tehtävät käännökset ja niiden käsittely harjoituksissa; käännöskoe.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Käännöskoe.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kielitaito (Saksan kieli ja kulttuuri)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö