x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
GERFT3 Puhevalmiusharjoitukset 2 op
Vastuutaho
Saksan kieli ja kulttuuri
Vastuuhenkilö
Withold Bonner, Dieter Schaffrath

Osaamistavoitteet

Suullisen ilmaisun ja kommunikatiivisen kompetenssin kehittäminen. Sanaston laajentaminen.

Sisältö

Kommunikaatio arkipäivän tilanteissa ja opiskelussa.

Vaadittavat opintosuoritukset

Esitelmien pitäminen.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Aktiivinen osallistuminen. Suullinen testi.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Opetusmonisteet

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Täydennysopinnot (Saksan kieli ja kulttuuri)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö