x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
GERFT1 Ääntämisharjoitukset 2 op
Vastuutaho
Saksan kieli ja kulttuuri
Vastuuhenkilö
Udo Miebs

Osaamistavoitteet

Saksan kielen äännejärjestelmän tuntemus syvenee ja ääntäminen paranee.

Sisältö

Äänneopin perusteet, äännejärjestelmä ja intonaatio, äännejärjestelmän vertailu suomeen.

Vaadittavat opintosuoritukset

Aktiivinen osallistuminen harjoituksiin.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
- suullinen tentti: 1-5 - kirjallinen tentti: hyväksytty/hylätty

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Hall et al., Deutsche Aussprachelehre. 2005.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Täydennysopinnot (Saksan kieli ja kulttuuri)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö