x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
POHKSK1 Käännösviestinnän seminaari 5 op
Vastuutaho
Pohjoismaiset kielet
Edeltävät opinnot
Käännösviestintä ruotsi-suomi II, Käännösviestintä suomi-ruotsi II tai vastaavat tiedot.

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa toimia ammattimaisesti kaikissa käännösprosessin vaiheissa ja pystyy toimimaan kulttuurienvälisen viestinnän asiantuntijana.

Sisältö

Laajan kommentoidun käännöksen laatiminen joko ruotsista suomeen tai suomesta ruotsiin ja käännöksen tarkastajan roolissa toimiminen.

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Arviointi perustuu aktiiviseen osallistumiseen ja harjoitustehtäviin.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Vapaaehtoiset opinnot (Käännöstiede (ruotsi))
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö