x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
POHKS4L Kirjallisuuden jatkokurssi I 5 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija syventää ymmärrystään siitä, millainen kaunokirjallinen teksti voi olla sekä siitä, miten kirjallisuustieteen metodeita voidaan hyödyntää kaunokirjallisten tekstien ja niiden kontekstien tulkinnassa.

Sisältö

Kirjallisuustieteen teorioiden ja metodien esittely ja niiden soveltaminen tiettyä teemaa, aikakautta, genreä tai kirjailijaa edustaviin teksteihin.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Seminaari

Seminaarit, joissa käsitellään yhtä ongelma-aluetta kerrallaan.

Opetuskieli

ruotsi

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Arviointi perustuu kirjalliseen tenttiin ja analyyttiseen esseeseen.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Bjerck Hagen Erik, 2005: Vad är litteraturvetenskap. Stockholm: Natur & Kultur.

Lisäksi valikoima tentaattorin kanssa valittavia kaunokirjallisia tekstejä, teoria- ja metoditekstejä.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Valinnaiskurssit II-VI (Pohjoismaiset kielet)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö