x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
POHKS4K Kielenoppiminen 5 op
Vastuutaho
Pohjoismaiset kielet

Osaamistavoitteet

Opiskelija omaksuu tietoa siitä, miten kielitaitoa kartutetaan tai kieltä opetetaan eri oppimistilanteissa.

Sisältö

Yleiskuva erilaisista kielenoppimistilanteista ja oppijoiden kielenkäytöstä ja strategioista toisen kielen omaksumisessa.

Toteutustavat

Luento- tai lukukurssi.

Opetuskieli

ruotsi

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Arviointi perustuu opiskelijan kurssilla osoittamaan aktiivisuuteen, kirjallisiin tehtäviin ja kirjalliseen tenttiin.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Abrahamsson, N. & Hyltenstam, K., 2004: Mognadsbegränsningar och den kritiska perioden för andraspråksinlärning. I: Svenska som andraspråk – i forskning, undervisning och samhälle. Studentlitteratur. S. 221–258; Dahl, Ö., 2000: Språkets enhet och mångfald. Studentlitteratur. S. 269–286; Enström, I., 2004: Ordförråd och ordinlärning – med särskilt fokus på avancerade inlärare. Studentlitteratur. I: Svenska som andraspråk – i forskning, undervisning och samhälle. S. 171–195; Håkansson, G., 1998: Språkinlärning hos barn. Studentlitteratur 1998.; Kotsinas, U.-B., 1991: Invandrare talar svenska. Liber.; Laurén, Ch., 2006: Tidig inlärning av flera språk. Vasa universitet. Pääpiirteittäin.; Språkboken. En antologi om språkundervisning och språkinlärning. Skolverket 2001.; Tornberg, U., 2000: Språkdidaktik. Gleerups. Pääpiirteittäin; Viberg, Å., Vägen till ett nytt språk. Natur och Kultur 1987.

Lisätietoja

Opintojakson lukukurssina suorittavien opiskelijoiden on sovittava tenttikirjallisuudesta tentaattorin kanssa ennen tenttiin ilmoittautumista.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Valinnaiskurssit II-VI (Pohjoismaiset kielet)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö