x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
POHKS4G Teksti ja kuva 5 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija omaksuu tietoa kuvan ja tekstin vuorovaikutuksesta ja näiden funktioista multimodaalisen viestinnän välineinä.

Sisältö

Peruskäsitteet ja terminologia. Tutustuminen alan tutkimuksiin.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Itsenäinen työskentely

Luento-/harjoituskurssi tai lukukurssi.

Opetuskieli

ruotsi

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Arviointi perustuu kirjalliseen tenttiin/esseeseen.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Barthes, R., 1976: Bildens retorik. I: Tecken och tydning. Till konsternas semiotik. S. 114–130; Björkvall, A., 2003: Svensk reklam och dess modelläsare. Almqvist & Wiksell S. 53–182; Heikkilä, E., 2006: Kuvan ja tekstin välissä. Kuvateksti uutistekstin ja lehtijutun elementtinä. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. S. 13-90, 152-259.; Herkman, J., 1998: Sarjakuvan kieli ja mieli. Vastapaino 1998. S. 9–92.; Kress, G. & van Leeuwen, T., 1996: Reading images. The grammar of visual design. Routledge. S. 1-229.; Lund, H., 2002: Intermedialitet. Ord, bild och ton i samspel. Lund: Studentlitteratur. S. 9–22, 25–33, 43–53, 63–70, 183–192.

Lisätietoja

Opintojakson lukukurssina suorittavat tenttivät kaikki ohessa mainitut teokset.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Valinnaiskurssit II-VI (Pohjoismaiset kielet)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö