x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
POHKS4D Kielioppi III 5 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija syventää tietämystään jollakin ruotsin kieliopin erityisalalla.

Sisältö

Opiskelija perehtyy syvällisesti johonkin ohjaavan opettajan kanssa erikseen sovittavaan ruotsin kieliopin erityisongelmaan.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Itsenäinen työskentely

Luento- tai lukukurssi.

Opetuskieli

ruotsi

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Arviointi perustuu kirjalliseen tenttiin tai esseeseen.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Boström, L. & Josefsson, G., 2006: Vägar till grammatik. Lund: Studentlitteratur. Svenska Akademiens grammatik 1–4 (soveltuvin osin). Svenska Akademien 1999.; Artikkeleita sopimuksen mukaan.

Lisätietoja

Opintojakson lukukurssina suorittavien opiskelijoiden on sovittava tenttikirjallisuudesta tentaattorin kanssa ennen tentiin ilmoittautumista.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Valinnaiskurssit II-VI (Pohjoismaiset kielet)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö