x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
POHKS5B Pro gradu -tutkielma 35 op
Vastuutaho
Pohjoismaiset kielet
Osallistumisoikeus opintojaksolle:
  • Pääaineopiskelijoilla

Osaamistavoitteet

Ks. yksikön tutkielmaohjeistus osoitteessa http://www.uta.fi/ltl/opiskelu/kaytannot/tutkielmat.html.

Sisältö

Pro gradu -tutkielman aihe valitaan yhdessä ohjaajan eli pääasiassa oppiaineen professorin kanssa. Tutkielman tekijän suositellaan osallistuvan seminaariin myös neljän pakollisen periodin jälkeenkin ja/tai gradupiiriin, joka kokoontuu tasaisin väliajoin. Valmis tutkielma on n. 60-80 sivua pitkä . Tutkielman arvostelussa otetaan huomioon sisällön lisäksi myös kieliasu, varsinkin tieteellinen tyyli.

Vaadittavat opintosuoritukset

Pro gradu -tutkielma. Kypsyysnäyte, mikäli sitä ei ole suoritettu alempaan korkeakoulututkintoon.

Arviointi

Approbatur-laudatur.

Lisätietoja

Pro gradu -tutkielma arvostellaan erikseen, eikä sen arvosana vaikuta syventävien opintojen kokonaisarvosanaan.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö