x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
POHKS5A Seminaari 5 op
Vastuutaho
Pohjoismaiset kielet
Edeltävät opinnot
Seminaariharjoitukset edellyttävät, että kaikki aineopinnot ovat periaatteessa suoritettu ja että opiskelija osallistuu tai on tenttinyt kurssin S3 Tieteellinen kirjoittaminen.
Osallistumisoikeus opintojaksolle:
  • Pääaineopiskelijoilla
  • Sivuaineopiskelijoilla

Osaamistavoitteet

Sama kuin proseminaarin (POHKA7A), mutta edistyneemmällä tasolla.

Sisältö

Seminaari toimii johdantona pro gradu -työn ja sivuainetutkielman kirjoittamiseen.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Seminaari

Opiskelija osallistuu seminaariharjoituksiin neljän periodin ajan.

Opetuskieli

ruotsi

Vaadittavat opintosuoritukset

Seminaarityö. Oman työn esittely ja toisen opiskelijan työn opponointi.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Arviointi perustuu seminaarityöhön ja toisen opiskelijan työn opponointiin sekä opiskelijan kurssilla osoittamaan aktiivisuuteen.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Lagerholm, P., 2005: Språkvetenskapliga uppsatser. Lund: Studentlitteratur.; Svenskt språkbruk. Ordbok över konstruktioner och fraser, 2003. Svenska språknämnden/Norstedts.; Svenska skrivregler, 2005. Liber; Nyberg, R., 1999: Skriv vetenskapliga uppsatser och avhandlingar med stöd av IT och Internet. Edutime.; Trost, J., 2002: Att skriva uppsats med akribi. Lund: Studentlitteratur. S. 1–49.; Svenska Akademiens ordlista över svenska språket, 2006. Svenska akademien.; Rienecker, L. & Stray Jørgensen, P., 2002: Att skriva en bra uppsats. Liber Ekonomi.; Hakala J. T., 2001: Snart magister?. Gaudeamus.; Strömquist, S., 2003: Uppsatshandboken. Uppsala: Hallgren & Fallgren.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö