x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
POHKS3 Tieteellinen kirjoittaminen ja metodologia 5 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija syventää tutkimusprosessin ja tieteellisen kirjoittamisen hallintaa erityisesti pro gradu -työtä ajatellen. Kurssin jälkeen opiskelija osaa soveltaa tieteen peruskäsitteitä kielitieteellisen tutkimuksen eri osa-alueilla sekä arvioida ruotsinkielisissä tieteellisissä artikkeleissa ja väitöskirjoissa käytettyjä metodeita ja teorioita.

Sisältö

Tieteen teoria ja tieteelliset peruskäsitteet; kielitieteellisen tutkimuksen teoria, metodit, rakenne ja funktio; tieteellisen tekstilajin konventiot; nordistiikan eri tutkimusalueita käsittelevien artikkeleiden ja tutkielmien analysointi.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Harjoitukset

Opetuskieli

ruotsi

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Arviointi perustuu kurssityöskentelyyn ja harjoitustehtäviin.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Hakala J. T., 2001: Snart magister?. Gaudeamus; Lagerholm, P., 2005: Språkvetenskapliga uppsatser. Lund: Studentlitteratur.; Strömquist, S., 2003: Uppsatshandboken. Uppsala: Hallgren & Fallgren.; Rienecker, L. & Stray Jørgensen, P., 2002: Att skriva en bra uppsats. Liber Ekonomi.; Svenska Akademiens ordlista över svenska språket, 2006. Svenska Akademien.; Svenska skrivregler, 2005. Stockholm: Liber.; Svenskt språkbruk. Ordbok över konstruktioner och fraser, 2003. Svenska språknämnden/Norstedts. Trost, J., 2002: Att skriva uppsats med akribi. Lund: Studentlitteratur. S. 1–49.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kaikille yhteiset opinnot (Pohjoismaiset kielet)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö