x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TRRUAM13 Erikoisalaviestintä ja terminologia 4 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija tutustuu erikoisalaviestinnän ominaispiirteisiin ja saa käsityksen terminologisen tutkimuksen mahdollisuuksista ratkaista viestintään liittyviä ongelmia.

Sisältö

Luentoja erikoisalaviestinnästä ja terminologisesta tutkimuksesta. Harjoituksia terminologisten menetelmien soveltamisesta.

Opetuskieli

ruotsi

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Arviointi perustuu aktiiviseen osallistumiseen ja harjoitustehtäviin tai kirjalliseen tenttiin.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

(soveltuvin osin) Laurén, C., Myking, J. & Picht, H. Terminologi som vetenskapsgren. Studentlitteratur 1997; Med tydlig intension. TNC 2008; Nordterm 14: ord og termer. TNC 2006; Terminologiskt smörgåsbord. Nordterm 12. TNC 2005; I terminologins tjänst. Festskrift för Heribert Picht på 60-årsdagen. Vaasan yliopisto 2000.

Lisätietoja

Opintojakson kirjatenttinä suorittavien on otettava yhteyttä tentaattoriin ennen tenttiin ilmoittautumista.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Valinnaiskurssi I (Käännöstiede (ruotsi))
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Vapaaehtoiset opinnot (Käännöstiede (ruotsi))
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö