x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TRRUAM5 Käännösviestintä suomi-ruotsi II 4 op
Vastuutaho
Käännöstiede (ruotsi)
Edeltävät opinnot
Käännösviestintä suomi-ruotsi I tai vastaavat tiedot

Osaamistavoitteet

Opiskelija perehtyy vaativahkojen asiatekstien kääntämiseen suomalais-ruotsalaisessa kontekstissa.

Sisältö

Käännöstehtäviä ja käännösprosessin sekä käännösten kommentointia ja arviointia.

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Arviointi perustuu aktiiviseen osallistumiseen ja harjoitustehtäviin.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Valinnaiskurssi I (Käännöstiede (ruotsi))
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö