x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TRRUAM4 Käännösviestintä ruotsi-suomi II 4 op
Vastuutaho
Käännöstiede (ruotsi)
Edeltävät opinnot
Käännösviestintä ruotsi-suomi I tai vastaavat tiedot

Osaamistavoitteet

Opiskelija selviytyy vaativista käännöstoimeksiannoista.

Sisältö

Itsenäisiä ja ryhmissä tehtäviä käännöstehtäviä sekä käännösten kommentointia ja arviointia.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Arviointi perustuu aktiiviseen osallistumiseen ja harjoitustehtäviin.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Valinnaiskurssi I (Käännöstiede (ruotsi))
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Vapaaehtoiset opinnot (Käännöstiede (ruotsi))
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö