x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TRRUAM12 Käännösviestintä suomi-ruotsi I 6 op
Vastuutaho
Käännöstiede (ruotsi)
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Edeltävät opinnot: perusopintojen kielitaitokurssit (kielioppi ja kirjallinen viestintä)

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää ruotsiksi kääntämisen erityispiirteet ja tunnistaa ne edellytykset, joilla hän voi kääntää asiatekstejä ruotsiksi.

Sisältö

Käännöstehtäviä ja käännösprosessin sekä käännösten kommentointia ja arviointia. Ruotsiksi kääntämisen erityispiirteisiin liittyviä harjoituksia.

Opetuskieli

ruotsi

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Arviointi perustuu aktiiviseen osallistumiseen ja harjoitustehtäviin.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Reuter, M. Översättning och språkriktighet. Svensk språktjänst AB 2003.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö