x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TRRUAM10 Johdatus tulkin ammattiin ja tulkkausprosessiin / harjoitukset 2 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija harjoittaa luennoilla oppimiaan asioita käytännön harjoituksissa.

Sisältö

Lyhyiden puhejaksojen tulkkausta erilaisissa puhetilanteissa.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Harjoitukset 14 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Harjoitukset

Arviointi ja arviointiperusteet

Hyväksytty/hylätty.
Arviointi perustuu harjoituksiin.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Pakolliset opinnot (Käännöstiede (ruotsi))
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö