x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TRMUA1 Johdatus tulkin ammattiin ja tulkkausprosessiin / luennot 2 op

Yleiskuvaus

Pakollinen monikielisen viestinnän ja käännöstieteen koulutusohjelman opiskelijoille.

Osaamistavoitteet

Antaa käsitys tulkin ammattikuvasta ja siitä, mitä tulkkina toimiminen on. Opiskelija tutustuu tulkkaustoimintaan ja tulkkaukseen monivaiheisena prosessina.

Sisältö

Tutustuminen erilaisiin tulkkaustilanteisiin ja tulkkaussuoritusten edellytyksiin (vuorovaikutustaidot, kuuntelemisen taito, muistitoiminnot, puhe- ja esiintymistaidot), valmistautuminen erityyppisiin tulkkaustehtäviin, palautteen hyödyntäminen.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 28 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kirjallisuudesta sovitaan kurssin yhteydessä.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö