x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
POHKA8G Ruotsalainen mediayhteiskunta 4 op

Osaamistavoitteet

Kurssin tavoitteena on perehdyttää opiskelija historiallisesta ja yhteiskunnallisesta perspektiivistä käsin ruotsalaiselle mediayhteiskunnalle tyypillisiin teksteihin ja kuviin sekä siihen, miten ruotsalainen yhteiskunta esitetään mediassa.

Sisältö

Kurssirungon muodostavat lehdistö, radio/TV, elokuva ja uusi sähköinen media. Kurssilla analysoidaan eri medioiden viestintätapoja sekä niiden roolia yhteiskunnassa.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Harjoitukset

Opetuskieli

ruotsi

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Arviointi perustuu kurssilla osoitettuun aktiivisuuteen ja esseeseen.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Hadenius, S. & Weibull, L. & Wadbring, I.,2008: Massmedier: press, radio och tv i den digitala tidsåldern. Ekerlids.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Valinnaiskurssi I (Pohjoismaiset kielet)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö