x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
POHKA8C Kaksikielisyys 4 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija omaksuu tietoa kaksi- tai monikielisyydestä, kielen vaihtamisesta ja kielen ylläpitämisestä.

Sisältö

Kaksikielisyysteoria ja sen keskeiset käsitteet, kaksikielisyyskasvatus, ruotsi toisena kielenä.

Toteutustavat

Luento- tai lukukurssi.

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Arviointi perustuu opiskelijan kurssilla osoittamaan aktiivisuuteen, harjoitustöihin sekä tenttiin.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Ahlfors, B., 2002a: Vill du bada min tunga?. Svenska folkskolans vänner. S. 87–95; Ahlfors, B., 2002b: Svenska, finska och mandinka. Språkvård 4/2002. S. 29–33; Allardt, E., 1989: Svenskan som minoritetsspråk i Finland i ett jämförande perspektiv. I: Svenskans beskrivning 17. S. 9–19; Boyd, S., 1997: Minoritetsspråk som modersmål eller fadersmål: blir det skillnad? I: Svenska som andraspråk och andra språk. S. 33–45. Börestam, U. & Huss, L., 2001: Språkliga möten. Tvåspråkighet och kontaktlingvistik. Lund: Studentlitteratur; Dahl, Ö., 2000: Språkets enhet och mångfald. Lund: Studentlitteratur. Luku Språklig mångfald inom samhällen. S. 115–156; Einarsson, J., 2004: Tvåspråkighet. I: Språksociologi. S. 87–101; Green-Vänttinen, M., 1995: Hej vi har int merirosvo på vårt lag. Kodväxling och lån i tvåspråkiga barns samtal. I: Svenskans beskrivning 21. S. 112–121; Hyltenstam, K. & Stroud, C., 1991: Språkbyte och språkbevarande. Om samiskan och andra minoritetsspråk. Lund: Studentlitteratur. S. 12–20; Lindberg, I., 2003: Myter om tvåspråkighet. Språk i Norden 2003. S. 93–103; Romaine, S., 1994: Bilingualism. Blackwell. 2. painos. S. 181–187, 205–240; Skutnabb-Kangas, T., 1981: Tvåspråkighet. Liber Läromedel. S. 20–45, 83–96; Sundman, M., 1998: Barnet, skolan och tvåspråkigheten. Yliopistopaino; Thelander, M., 1996: Med dialekten i bagaget. I: Tal och samtal. S. 177–194.

Lisätietoja

Opintojakson lukukurssina suorittavien opiskelijoiden on sovittava tenttikirjallisuudesta tentaattorin kanssa ennen tenttiin ilmoittautumista.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Valinnaiskurssi I (Pohjoismaiset kielet)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö