x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
POHKA8B Kielisosiologia 4 op
Vastuutaho
Pohjoismaiset kielet

Osaamistavoitteet

Opiskelija omaksuu tietoa kielellisestä vaihtelusta ja erityisesti alueellisten, sosiaalisten sekä sukupuoli- ja ikätekijöiden eroista.

Sisältö

Perehdytään alan perusteisiin ruotsin kielen näkökulmasta.

Toteutustavat

Luento- tai lukukurssi.

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Arviointi perustuu opiskelijan kurssilla osoittamaan aktiivisuuteen, harjoitustöihin sekä tenttiin.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Andersson, L.-G., 2001: Fult språk. Svordomar, dialekter och annat ont. Carlssons. S. 13–121; Einarsson, J., 2004: Språksociologi. Lund: Studentlitteratur; Fraurud, K. & Bijvoet, E., 2004: Multietniskt ungdomsspråk och andra varieteter av svenska i flerspråkiga miljöer. I: Svenska som andraspråk – i forskning, undervisning och samhälle. Lund: Studentlitteratur. S. 389–417. Hyltenstam, K., 1999: Sveriges sju inhemska språk. Lund: Studentlitteratur. Pääkohdittain; Sundgren, E., 2004: Språklig variation och förändring. Lund: Studentlitteratur. Pääkohdittain.

Lisätietoja

Opintojakson lukukurssina suorittavien opiskelijoiden on sovittava tenttikirjallisuudesta tentaattorin kanssa ennen tenttiin ilmoittautumista.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Valinnaiskurssi I (Pohjoismaiset kielet)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö