x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
POHKA5 Sukukieli I 5 op

Osaamistavoitteet

Yhden pohjoismaisen sukukielen (norja/tanska) ymmärtäminen ja kieleen liittyvän kulttuurin alkeiden tunteminen.

Sisältö

Kielioppiharjoituksia sekä kuullun- ja tekstinymmärtämisharjoituksia.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Harjoitukset

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Arviointi perustuu opiskelijan kurssilla osoittamaan aktiivisuuteen, harjoitustöihin ja kirjalliseen tenttiin.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Oppimateriaalit jaetaan erikseen.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö