x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
POHKA4 Ruotsin kirjallisuushistoria 4 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija omaksuu tietoa ruotsalaisen kirjallisuuden muutoksista vuorovaikutuksessa ruotsalaiseen yhteiskuntakehitykseen keskiajalta 1950-luvulle asti.

Sisältö

Luettavien ja analysoitavien tekstien pohjalta valaistaan genreen, retoriikan käsitteisiin, yleisöön, esteettisiin ihanteisiin ja kirjallisuuden tuottamiseen liittyviä muutoksia. Kurssilla keskitytään merkittävien ruotsalaisten kirjailijoiden tuotantoon sekä eri aikakausille tyypillisiin romaaneihin ja lyriikkaan.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Seminaari

Opetuskieli

ruotsi

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Arviointi perustuu kurssilla osoitettuun aktiivisuuteen ja kirjalliseen tenttiin.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Lönnroth, Lars, 1999: Den svenska litteraturen I-II. Albert Bonniers Förlag. Soveltuvin osin.; Olsson, B. & Algulin, I., 1995: Litteraturens historia i Sverige. Norstedts.; Viisi romaania 1800-luvulta 1950-luvulle.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö