x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
POHKA2 Kielioppi II 4 op
Vastuutaho
Pohjoismaiset kielet
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Osaamistavoitteet

Opiskelija omaksuu syvällisemmät tiedot ruotsin kielen rakenteesta ja oppii tiedostamaan ruotsin ja suomen kielten välisiä rakenne-eroja.

Sisältö

Syvennetään ruotsin kieliopin tuntemusta ja perehdytään ruotsin ja suomen kielten välisiin rakenne-eroihin.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Harjoitukset

Opetuskieli

ruotsi

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Arviointi perustuu oppitunneilla osoitettuun aktiivisuuteen ja kirjalliseen tenttiin.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Hultman, T. G., 2003: Svenska Akademiens språklära. Svenska Akademien.; Språkriktighetsboken utarbetad av svenska språknämnden, 2005. Norstedts. Soveltuvin osin.; Sundman, M., 1994: Species i jämförande perspektiv: svenska och finska. I: Svenskans beskrivning 20. S. 350-359.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kaikille yhteiset opinnot (Pohjoismaiset kielet)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö