x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
POHKA1 Suullinen viestintä II 3 op
Vastuutaho
Pohjoismaiset kielet
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Osaamistavoitteet

Opiskelija oppii ymmärtämään ruotsin kielen eri alueellisia ja sosiaalisia variantteja ja oppii itse käyttämään mahdollisimman autenttista suomenruotsin yleiskieltä erilaisissa viestintätilanteissa.

Sisältö

Kielenkäyttöharjoituksia eri teemojen avulla kuten esimerkiksi työelämän, neuvottelutilanteiden, haastattelujen, esittelytehtävien, kokousten ja vapaa-ajan keskustelujen puhe. Puhutun kielen oikeellisuuden ja autenttisuuden harjoittelua.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Harjoitukset

Opetuskieli

ruotsi

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Arviointi perustuu tentin tulokseen ja oppitunneilla osoitettuun aktiivisuuteen ja kurssin sisällön omaksumiseen.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kurssilla jaettava materiaali ja Internet.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kaikille yhteiset opinnot (Pohjoismaiset kielet)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö