x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LTLY07 Kirjallisuudentutkimuksen metodit 3 op

Osaamistavoitteet

Perehtyminen kirjallisuudentutkimuksen keskeisiin teorioihin ja metodeihin.

Sisältö

1900-luvun keskeisten kirjallisuusteorioiden ja metodien kriittistä tarkastelua strukturalismista jälkistrukturalismiin, feministisestä kritiikistä jälkikoloniaaliseen kirjallisuudentutkimukseen erityisesti opiskelijoille, jotka kirjoittavat pro gradu -työnsä
kirjallisuudentutkimuksen alalta.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Luentojen lisäksi luentopäiväkirjaan vaaditaan täydentävää lukemista luennoitsijoiden ohjeiden mukaisesti.

Arviointi ja arviointiperusteet

Hyväksytty/hylätty.
Luentopäiväkirjan perusteella.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Metodikurssit (Yksikön yhteiset opinnot/LTL)
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö