x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LTLY06 Käännöstieteellinen tutkimus ja metodit 5 op
Vastuutaho
Yksikön yhteiset opinnot/LTL
Vastuuhenkilö
käännöstiede (englanti) / professori

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee keskeisten käännöstieteellisten tutkimussuuntausten
perusteesit ja -lähtökohdat ja kykenee kriittisesti arvioimaan suuntausten mukaisissa tutkimuksissa käytettävien menetelmien käyttökelpoisuutta oman pro gradu -työnsä kannalta.

Sisältö

Luentokurssi, jonka luentoihin voi liittyä erillisiä analyysi- tai muita tehtäviä.

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Arviointi perustuu luento-/oppimispäiväkirjan tai harjoitustöihin.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Metodikurssit (Yksikön yhteiset opinnot/LTL)
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö