x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LTLY05 Kielentutkimuksen metodit 2 op
Vastuutaho
Yksikön yhteiset opinnot/LTL
Vastuuhenkilö
yleisen kielitieteen lehtori

Osaamistavoitteet

Kurssin tavoitteena on tukea tieteellisten opinnäytteiden tekoa esittelemällä kielentutkimuksen ongelmia, kuten tutkimuksen kohteen valinnan tai rajaamisen tärkeyttä ja tutkimusmenetelmien roolia opinnäytteiden teossa.

Sisältö

Kurssilla esitellään erilaisia kielitieteellisiä tutkimusmenetelmiä ja tieteellistä näkökulmaa ihmiskielen moninaisiin ilmenemismuotoihin. Kurssin sisältö vaihtelee vuosittain.

Toteutustavat

Opetuksen toteutustavat vaihtelevat vuosittain ja ne vahvistetaan opetusohjelman yhteydessä.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Vaadittavat opintosuoritukset vaihtelevat vuosittain opetuksen toteuttamistapojen mukaan. Vaadittavat opintosuoritukset vahvistetaan opetusohjelman yhteydessä.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Metodikurssit (Yksikön yhteiset opinnot/LTL)
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö