x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TOKLA7.2 Erityiskasvatuksen kysymyksiä 3 op
Vastuutaho
Kasvatustiede, aineenopettajan koulutus

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tiedostaa kasvun, oppimisen ja erilaisten oppimisedellytysten opetukselle asettamien haasteiden merkityksen inklusiivisessa oppimisympäristössä. Lisäksi hän osaa tarkastella oppimista yksilöllisenä ja yhteisöllisenä prosessina.

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään erilaisiin pedagogisiin näkökulmiin ja käytäntöihin, joiden avulla opettajat voivat ohjata erityistä kasvatuksellista tukea tarvitsevia oppijoita. Jaksolla tarkastellaan seuraavia teemoja:
- inklusiivisen opetuksen näkökulmia,
- aktiivisen oppimisen edellytyksiä,
- oppimisen esteitä ja vaihtoehtoisia pedagogisia käytäntöjä,
- oppimisvaikeuksien ennaltaehkäisyn ja varhaisen puuttumisen keinoja ja
- moniammatillisen oppilashuoltotyön muotoja.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 12 t 0 t
Ryhmätyöskentely 9 t 0 t
Itsenäinen työskentely 46 t 0 t
Harjoitukset 14 t 0 t

Harjoitukset toteutetaan tutustumiskäyntinä omavalintaiseen erityiskasvatuksen kohteeseen.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Tutustumiskäynnistä laaditaan raportti.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kirjallisuutta sopimuksen mukaan.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kasvatustieteiden yksikkö
Valinnaiset opinnot (Kasvatustiede, aineenopettajan koulutus)
Kasvatustieteiden yksikkö
Sivuaineiden opinnot (Kasvatustiede, aineenopettajan koulutus)
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Teema B: Erityiskasvatus ja erityisnuorisotyö (Nuorisotyö ja nuorisotutkimus)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Kasvatustieteiden yksikkö