x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TOKLAI2 Ainedidaktinen tutkimus 2 op
Vastuutaho
Kasvatustiede, aineenopettajan koulutus
Edeltävät opinnot
Kasvatustieteen perusopinnot TOKLA2 Ainedidaktiikka 1 TOKLAI1 Tutkimusmetodit (Didaktisen) matematiikan perusopinnot

Osaamistavoitteet

Opiskelija tutustuu opettamiensa aineiden didaktisen tutkimuksen ajankohtaisiin suuntauksiin. Hän syventää valmiuksiaan tulkita ja ymmärtää opettajan tehtävää työnsä tutkijana ja kehittäjänä. Jaksolla tarkastellaan aineenopettajan opetus- ja kasvatustyöhön liittyvien tutkimusongelmien tunnistamista, jäsentämistä ja ratkaisemista.

Sisältö

Oman opetettavan aineen didaktisen tutkimuksen
- ajankohtaiset tutkimuskohteet
- tavanomaisimmat metodologiset lähestymistavat
- peruslähteistöt

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 16 t 0 t

Opiskelija tekee opintotehtävän.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kasvatustieteiden yksikkö
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Kasvatustieteiden yksikkö