x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KKEN81 Englannin kieli: Ajankohtaiset kasvatustieteelliset projektit 2 op

Yleiskuvaus

Kasvatustieteen kandidaatin tutkintoon kuuluva englannin kielen opintojakso.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Pienryhmäopetus 26 t 0 t
Itsenäinen työskentely 26 t 0 t

Opetuskieli

englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kasvatustieteiden yksikkö
Kieli-, viestintä- ja orientoivat opinnot (Aikuiskasvatus ja kasvatustiede)
Kasvatustieteiden yksikkö
Kieli- ja viestintäopinnot sekä orientoivat opinnot (Kasvatustiede, aineenopettajan koulutus)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kielikeskus