x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Y3 Tieto- ja viestintätekniikka kasvatustieteissä 3 op
Vastuutaho
Kasvatustiede, aineenopettajan koulutus

Osaamistavoitteet

Opintojaksolla perehdytään oppimista tukevien medioiden hyödyntämiseen ja erilaisten mediaympäristöjen vaikutuksiin opetus- ja kasvatustyössä.

Sisältö

Opintojakson aikana opiskelija tutustuu tieto- ja viestintätekniikan perustaitoihin, opetuskäytön mahdollisuuksiin ja rajoitteisiin, verkkopedagogisiin oppimis- ja opiskeluympäristöihin ja mediakasvatuksen lähtökohtiin.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 6 t 0 t
Harjoitukset 9 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Osallistuminen johdantoluennoille ja oppimistehtäviä käsittävän oppimispäiväkirjan laatiminen.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kirjallisuus sopimuksen mukaan.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kasvatustieteiden yksikkö
Kieli- ja viestintäopinnot sekä orientoivat opinnot (Kasvatustiede, aineenopettajan koulutus)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kasvatustieteiden yksikkö