x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TOKLY1 Opintojen suunnittelu 3 op
Vastuutaho
Kasvatustiede, aineenopettajan koulutus

Osaamistavoitteet

Opiskelija hahmottaa tulevan opintopolkunsa ja tutustuu opettajankoulutuksen opetussuunnitelman taustalla olevaan ajatteluun.

Sisältö

Jakson aikana hankitaan valmiuksia opiskella itsenäisesti ja ryhmässä sekä kehitetään tiedonhankinnan taitoja.

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kasvatustieteiden yksikkö
Kieli- ja viestintäopinnot sekä orientoivat opinnot (Kasvatustiede, aineenopettajan koulutus)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kasvatustieteiden yksikkö