x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KAJOS1B Paikallinen muutos ja hallinta, kirjallisuus 5 op
Vastuutaho
Kunta- ja aluejohtamisen koulutusohjelma
Vastuuhenkilö
Kunnallispolitiikan professori

Osaamistavoitteet

Oppimistavoitteina ovat että opiskelija
1) tuntee paikallisen hallinnan (governance) keskeiset teoriat, periaatteet ja käytännöt,
2) ymmärtää ja pystyy tulkitsemaan kunnallishallinnon muutosta paikallisen hallinnan tarjoamista käsitteistä ja ideoista lähtien, sekä
3) kykenee kriittisesti arvioimaan ja soveltamaan muutoksen hallinnassa tarvittavia käsitteitä ja työkaluja.
4) on saanut valmiuksia johtaa kunnan yhteistyösuhteita muihin kuntiin, valtion viranomaisiin, yrityksiin ja kansalaisyhteiskuntaan.

Sisältö

Tuore tutkimustieto hallinnan teoriasta ja sen kehityksestä, erityisesti ns. verkostohallinnan teoriasta sekä kunta- ja aluehallinnon muutoksesta.

Vaadittavat opintosuoritukset

Perri G, Leat D, Seltzer K, Stoker G (2002) Towards holistic governance. The new reform agenda. Palgrave.

Local Government Studies -lehden erikoisnumero: Special Issue on New Network Modes Of Nordic Local Governance. Vol. 35 issue 5, November 2009.

Artikkeli:
Klijn, Erik-Hans (2008). Governance and Governance Networks in Europe. An assessment of ten years of research on the theme. Public Management Review. Vol. 10 Issue 4, 505-525.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Johtamiskorkeakoulu