x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KAJOS3 Uudistumisen dynamiikka ja innovaatioajattelu 8 op
Vastuutaho
Kunta- ja aluejohtamisen koulutusohjelma
Vastuuhenkilö
Aluetieteen professori

Osaamistavoitteet

Opintojaksolla perehdytään osaamisperustaisen aluekehityksen ja –kehittämisen teorioihin ja käytäntöihin. Opintojakson tavoitteena on tarjota opiskelijoille ajattelumalleja ja analyyttisiä viitekehyksiä, joiden avulla on mahdollista ymmärtää ja selittää aluekehityksen dynamiikkaa.

Sisältö

- Kuntien ja alueiden kilpailukyvyn käsite; tausta ja sisällöt
- Innovaatiojärjestelmän käsite kehittämisen ja tutkimuksen viitekehyksenä
- Taloudellisten toimintojen kumuloitumisen dynamiikka; klusteri ja keskittymä
- Tiedon dynamiikka paikallisessa ja alueellisessa kehityksessä; avainteoriat ja mallit
- Aluekehityksen pitkät kaaret; evolutiivisuus ja polkuriippuvuus

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Itsenäinen työskentely
Seminaari

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi

Numerolla 1-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Luennoilla jaettavat artikkelit

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Syventävät opinnot (Kunta- ja aluejohtamisen koulutusohjelma)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu